Interviews webinar

Interviews bij webinar “Waarom niet-passend onderwijs beter is”

De interviews die zijn opgenomen voor het webinar “Waarom niet-passend onderwijs beter is“, dat door Digibende is georganiseerd, zijn hieronder terug te zien. Alle sprekers hebben vrijwillig deelgenomen omdat zij hun persoonlijke verhaal, hun ervaringen, zienswijzen en perspectief willen delen. Heeft u vragen naar aanleiding van een van de interviews of wilt u in contact komen met een van de sprekers, neem dan contact op met Digibende.

 

De experts Prof. Dr. Sander Begeer (ontwikkelingspsycholoog en gespecialiseerd in autisme), Frans Jordaan (directeur samenwerkingsverband SWVAM) en Dorien Verweij (Onderwijsinspecteur namens Ministerie van OCW) geven antwoord op vragen die tijdens het webinar zijn gesteld.

 

Het volledige webinar is terug te kijken op: https://www.youtube.com/watch?v=JjhtplG9PcY&t=823s

Martine

Martine vertelt over haar zoon, het ontbreken van aansluiting op school en de impact op haar gezin.

Linda

Linda vertelt over haar hoogbegaafde zoon die zich gedwongen voelde in het schoolsysteem te passen.

Anita

Anita deelt haar ervaringen met passend onderwijs en waarom haar zoon inmiddels 3 jaar thuis zit.

Jessica

Jessica vertelt over haar dochter, hoe labels haar niet hebben geholpen en hoe instanties langs elkaar heen lijken te werken.

Maayke

Maayke vertelt hoe haar dochter op 9-jarige leeftijd een burn-out heeft gekregen.

Larissa

Larissa deelt hoe het gevoel van "moeten" en dwang bij haar zoon hebben geresulteerd in PTSS.

Prof. Sander Begeer

Vraag: "Wat zegt onderzoek over een misdiagnose van autisme bij hoogbegaafdheid?"

Frans Jordaan

Vraag: "Is er een relatie tussen het model dat een samenwerkingsverband hanteert en de kans op uitval van een leerling?"

Dorien Verweij

Vraag: "Wanneer handhaaft de onderwijsinspectie wanneer zorgplicht van scholen niet wordt nagekomen?"

Prof. Sander Begeer

Vraag: "Hoe denk je over inclusief onderwijs?"

Frans Jordaan

Vraag: "Wat doen schoolbesturen in Amstelveen anders, waardoor het daar wel goed gaat?"

Dorien Verweij

Vraag: "Hoe toetst de onderwijsinspectie of een school succesvol is?"

Prof. Sander Begeer

Vraag: "Hoe kunnen scholen kinderen met autisme helpen vanuit hun sterke kanten en talenten?"

Frans Jordaan

Vraag: "Worden kinderen zelf ooit gevraagd waar ze over willen leren?"

Dorien verweij

Vraag: "Hoe handhaaft de inspectie wanneer scholen zich niet aan de zorgplicht houden?"

Prof. Sander Begeer

Sander Begeer doet een warme oproep aan iedereen om deel te nemen aan het Nederlands Autisme Register

Dorien Verweij

Vraag: "De uitleg over de werking van de inspectie is helder, maar toch gaat het in de praktijk geregeld mis. Hoe ziet het Ministerie van OCW dit?"

Dorien Verweij

Vraag: "Waarom mag een school of SWV geen ondersteuning inkopen voor NT2 onderwijs wanneer dit wel nodig is?"

Dorien Verweij

Dorien Verweij roept scholen en samenwerkingsverbanden op om vernieuwend bezig te durven zijn en waar nodig de contactinspecteur hierbij te betrekken.

Recent DigiNIEUWS

Digibende
wil je graag ontmoeten.
Kom je kennis maken?

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Scroll naar top