Vraaghoek

Bij Digibende houden we van duidelijkheid. In het onderstaand overzicht tref je veelgestelde vragen en antwoorden.

Is iets toch onduidelijk, neem dan gerust contact met ons op. We helpen graag verder.

Algemeen

Digibende is geschikt voor elke jongere die sterke interesse heeft in de digitale wereld, die zichzelf graag wil ontwikkelen en die om uiteenlopende redenen, al dan niet tijdelijk, onvoldoende aansluiting vindt of heeft gevonden op andere plekken, zoals binnen het onderwijs of op een werkplek. Digibende sluit aan bij jongeren tussen 12 en 28 jaar.

Digibende is geen regulier noch speciaal onderwijs. Toch wordt er bij Digibende volop geleerd en ontwikkeld en wordt Digibende regelmatig door scholen, onderwijs-samenwerkingsverbanden en leerplicht ingezet als alternatief – voltijds of deeltijd – en ook als zodanig erkend.

 

Ook de term “zorginstelling” klinkt klinisch en dekt niet de lading. Daar staat tegenover dat er wel degelijk professionele en erkende zorg wordt geboden bij Digibende door interne (ortho-)pedagogen en psychologen. We noemen de zorgaanpak van Digibende dan ook Jeugdzorg 3.0 : ontwikkelen en groeien door te dóen.

 

Door het specifieke aanbod en unieke karakter kan Digibende niet eenduidig in een bestaand kader worden gevat. Hoewel het groepsaanbod van Digibende in voorkomende gevallen als dagbesteding wordt ingekocht, is Digibende zelf eigenlijk wars van deze term. De term impliceert dat het doel slechts is een daginvulling te bieden, terwijl Digibende juist sterk inzet op ontwikkeling en ontplooïng en de begeleiding die wordt geboden ook navenant is.

 

Digibende kan beschouwd worden als een oplossing of alternatief voor jongeren die om uiteenlopende redenen onvoldoende aansluiting vinden binnen het regulier onderwijs of op er arbeidsmarkt, op zoek zijn naar hun plek in de maatschappij, zich willen ontwikkelen en hier wat extra ondersteuning bij kunnen gebruiken. Het kan een onderwijs- zorgarrangement worden genoemd.

 

We noemen Digibende zelf graag een ontwikkelingsgelegenheid.

Een aanmelding begint bij een intakegesprek. Een intakegesprek is een vrijblijvende gelegenheid om – over en weer – kennis te maken en waar onderzocht kan worden of Digibende een passende oplossing is. Een afspraak voor een intake kan gemaakt worden via de knop “Aanmelden”, via de contactpagina of telefonisch.

Tijdens je afspraak bij Digibende ga je in gesprek met doorgaans twee medewerkers. Dit kan zijn met een pedagoog, een orthopedagoog of met een vestigingsverantwoordelijke. Je kunt er voor kiezen om alleen naar de afspraak te komen, maar je mag ook een of meerdere personen meenemen zoals een coach of (ambulant) begeleider, een consulent, of je ouder(s) of opvoeder(s). Als je meer dan twee mensen meeneemt vragen we je dit vooraf aan ons door te geven zodat er rekening wordt gehouden met de gespreksruimte.

Digibende wil jou tijdens de afspraak graag beter leren kennen. Er worden daarom vragen gesteld over jou, over jouw ervaringen met bijvoorbeeld school of werk en hoe jouw leven er uit ziet. Als je iets liever niet wil vertellen is dat geen probleem, dan geef je dat gewoon even aan.

Ook krijg je de gelegenheid vragen te stellen over Digibende en om rond te kijken. Iemand van Digibende zal je een rondleiding geven.

Tijdens het gesprek wordt onderzocht of Digibende passend is. Als blijkt dat dit het geval is en jij geeft aan je te willen aanmelden bij Digibende, wordt een verslag gemaakt van het gesprek dat jou wordt toegestuurd. Je geeft aan of je het eens bent met het verslag of dat je hier aanpassingen in wil zien.

Dat je mag deelnemen aan Digibende is op dat moment meestal nog niet gegarandeerd. Dit is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van een plek bij Digibende en kan ook afhankelijk zijn van goedkeuring van derden zoals een gemeente of een school. Een onderbouwing wordt geschreven aan de hand van het verslag, zodat eventuele goedkeuring kan worden verkregen. Hier kan enkele weken overheen gaan.

Digibende is het hele jaar geopend, behalve tussen kerst en Nieuwjaar. In de vakanties wordt meestal wel een aangepast programma geboden omdat dit ook het moment is dat medewerkers van Digibende gefaseerd op vakantie zijn.

School

Ja. Wanneer het volgen van school met de juiste ondersteuning haalbaar en mogelijk is, stimuleert Digibende dit altijd. Er wordt vaker voor gekozen om Digibende naast school in te zetten. Een deel van de week gaat de jongere dan naar Digibende en een ander deel van de week naar school. In de praktijk blijkt dit een positief effect te hebben: wanneer iemand goed in zijn of haar vel zit is het gemakkelijker om te presteren daar waar het eerder misschien niet goed wilde lukken.

 

Digibende werkt in dat geval ook samen met school: er wordt gewerkt aan gezamenlijke doelstellingen en er vindt periodiek afstemmingsoverleg plaats. Ook komt het voor dat een jongere alleen tijdens de schoolvakanties deelneemt aan Digibende, mits dit een passende oplossing is voor het vraagstuk van de deelnemer. Denk hierbij aan het behoud van structuur, ritme en regelmaat of het voorkomen van sociaal isolement.

Ja. Digibende kan ingezet worden als veilige omgeving om te werken aan persoonlijke vaardigheden zoals structuur, ritme en regelmaat. Ook kan er worden gewerkt aan het opdoen van succeservaringen en het bouwen aan zelfvertrouwen. Het verkennen van vakrichtingen binnen de ICT behoort ook tot de mogelijkheden. Digibende kan dienen als opstap naar gecoördineerde terugkeer naar school, naar een (vervolg-)studie of naar het verkennen van de arbeidsmarkt.

In principe wordt bij Digibende zelf geen diploma gehaald. Wel is het vanuit samenwerking mogelijk om vakcertificaten binnen de ICT te halen. Of dit haalbaar en wenselijk is, wordt altijd individueel onderzocht.

Door een samenwerking met IVIO (zie: www.ivio.nl) is het in voorkomende gevallen wel mogelijk om bij Digibende te werken aan deelcertificaten voor een diploma vmbo-t, havo of vwo. Een voorwaarde hiervoor is dat de deelnemer is ingeschreven op een school, dat er financiering voor beschikbaar is en dat alle betrokkenen (inclusief Digibende) er mee instemmen dat dit voor de deelnemer een passende oplossing is.

Er is geen onderwijsvrijstelling nodig om deel te nemen aan Digibende. Wel dient er in het geval van een leerplichtige een akkoord te zijn voor deelname vanuit de school of de leerplichtambtenaar. Hierover gaat Digibende bij gebleken passendheid graag met partijen in gesprek.

Bij Digibende kan werkervaring worden opgedaan. Er kan onder voorwaarden voor worden gekozen om Digibende als stageplaats in te zetten wanneer dit de meest passende oplossing blijkt voor de jongere. Dit geschiedt dan wel altijd in overleg met de school en – indien van toepassing – gemeente.

Werk

Ja, bij Digibende kan werkervaring worden opgedaan. Er worden altijd persoonlijke doelen geformuleerd in de eerste weken na de start aan de deelname en hier wordt jouw persoonlijke programma op aangepast.

 

Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn om werknemersvaardigheden op te doen, in een ritme te komen, structuur te leren aanbrengen of samenwerking met anderen te verbeteren. Ook behoort een ICT beroepsoriëntatie tot de mogelijkheden.

Daarnaast is het mogelijk om tijdgebonden opdrachten of klantcontact te trainen. Zo wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven zodat er sprake is van contact met – en werken voor – echte klanten en leveranciers.

Doordat Digibende een breed scala aan ICT richtingen aanbiedt kan deelname aan Digibende een gelegenheid zijn om kennis te maken met de verschillende disciplines en er zo achter te komen wat echt bij je past. Dit kunnen we samen verkennen en deze verkenning kan een concreet onderdeel zijn van jouw persoonlijke ontwikkelplan. De vakspecialisten vertellen je alles over het werkveld in de praktijk en laten je ervaren wat het inhoudt om in de vakrichtingen werkzaam te zijn. Ben je benieuwd naar het aanbod? Klik hier voor een overzicht.

In principe niet. Bespreek de uitzonderingen op deze regel tijdens een intakegesprek of in een overleg met de vestigingsverantwoordelijke. Digibende werkt nauw samen met partijen die zich wel actief bezighouden met jobcoaching of re-integratie. Zo kunnen we dit vanuit een warme overdracht in gang zetten wanneer je daar klaar voor bent. We kunnen je wel altijd sturing geven in hoe je een geschikte plek kunt vinden die echt bij je past en ondersteunen je bijvoorbeeld bij het maken van een portfolio zodat je goed beslagen ten ijs komt.

Een (ortho)pedagoog zal tijdens het intakegesprek en gedurende jouw traject bij Digibende in nauw contact met jou staan. Samen met jou zal hij / zij uitzoeken wat de oorzaak is van het vastlopen en met jou werken aan vaardigheden die nodig zijn om het in de toekomst wel te laten slagen.

Bij Digibende kan werkervaring worden opgedaan. Er kan onder voorwaarden voor worden gekozen om Digibende als stageplaats in te zetten wanneer dit de meest passende oplossing blijkt voor de jongere. Dit geschiedt dan wel altijd in overleg met de school en – indien van toepassing – ook met de gemeente.

Expertise

Overige vragen

Dat is zeker mogelijk. Digibende hecht veel waarde aan een goede samenwerking met professionele partners. Neem voor een afspraak contact op met de vestigingsverantwoordelijke van de betreffende locatie.

Digibende geeft regelmatig presentaties. De inhoud hiervan kan worden afgestemd, evenals de keuze voor een spreker. Dit is afhankelijk van het doel van de presentatie en het aanwezige publiek. Neem voor meer informatie contact op met de vestigingsmanager van de betreffende vestiging.

De verantwoordelijke binnen Digibende voor mediacontacten is Filemon Wesselink. Hij is bereikbaar via filemon@digibende.nl.

Dienstbaarheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijkheid zijn voor Digibende belangrijke waarden. We vinden het heel vervelend om te horen dat je een klacht hebt. We willen hier graag naar luisteren zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Heb je je klacht al gedeeld met de pedagoog of orthopedagoog en ben je niet naar behoren geholpen? Neem dan contact op met de vestigingsverantwoordelijke.

Heb je het idee dat je klacht hierna nog niet naar behoren is opgelost? Neem dan contact op met de directie via het e-mailadres directie@digibende.nl. Hier wordt altijd binnen 5 werkdagen op gerageerd.

Heb je  bovengenoemde stappen doorlopen en is de klacht hierna nog niet naar behoren behandeld? Neem dan contact op met onze externe onafhankelijke klachtencommissie:  Klachtenportaal Zorg via het nummer 0228 322 205.

Digibende is een groeiende organisatie. Hierdoor zijn we regelmatig op zoek naar bevlogen, enthousiaste en kundige krachten om het team te versterken. Kijk op indeed.nl en zoek naar Digibende om te zien of er op dit moment vacatures zijn.

Wil je een open sollicitatie sturen? Richt je dan tot de recruiter van Digibende via het e-mailadres recruitment@digibende.nl

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Scroll naar top