Ouders

Past Digibende bij mijn zoon / dochter?

 

Wanneer jongeren niet goed in hun vel zitten brengt dat ook voor hun ouders zorgen met zich mee. Iedere jongere verdient het om zichzelf te kunnen zijn, zich te kunnen ontplooien en aansluiting te vinden bij anderen.

 

Digibende richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 28 jaar die om uiteenlopende redenen onvoldoende aansluiting vinden binnen regulier school- of werkaanbod, die interesse hebben in de digitale wereld en die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun plek in de maatschappij te verwerven.

Jongeren bij Digibende hebben niet noodzakelijk een diagnose. Regelmatig is er sprake van vormen van autisme, ad(h)d of hoogbegaafdheid. Ook heeft Digibende ervaring met jongeren die bovenmatig veel interesse hebben in het spelen van games.

 

Denk je dat Digibende zou kunnen passen bij jouw zoon of dochter? Dan is het goed om het volgende te weten over de werkwijze van Digibende:

 

Intake

Bij interesse kan een afspraak worden gepland voor een intakegesprek. Een intakegesprek is een vrijblijvende gelegenheid om over en weer kennis te maken. Nadat een aanmelding is gedaan via de website of telefonisch, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek.

Bij voorkeur is hier de jongere zelf bij aanwezig, zijn of haar ouder(s) of verzorger(s) en – indien van toepassing – een betrokken (ambulant) begeleider of consulent. Bij dit intakegesprek zal aan de zijde van Digibende in elk geval de vestigingsverantwoordelijk en / of een zorgprofessional aansluiten. Dit kan bijvoorbeeld een orthopedagoog zijn.

Er wordt een verslag gemaakt van het gesprek. De aanwezigen geven zelf aan wat wel en niet in het verslag geplaatst mag worden. Een concept van het verslag wordt achteraf ter controle toegestuurd.

Financiering

Is iedereen het er mee eens dat Digibende een passende plek is dan wordt onderzocht of er financiering beschikbaar is. Dit kan vanuit verschillende kanalen plaatsvinden. Digibende helpt mee om dit te onderzoeken. Digibende kan vanuit onderwijs, zorg (Jeugdzorg, WMO, WLZ, Participatie) of in voorkomende gevallen via UWV worden ingekocht. Voor deelnemers aan Digibende Amstelveen die in de regio Amstelveen wonen of onder de samenwerkingsverbanden SWVAN of Amstelronde Passend Onderwijs vallen geldt een vereenvoudigde aanpak. Informeer hierover bij de vestigingsverantwoordelijke.

Start

Wanneer duidelijk is dat alle lichten op groen staan wordt een startdatum bepaalt. Er wordt binnen Digibende een persoonlijk begeleider gekoppeld aan de startende kandidaat. Dit zal meestal gaan om een (ortho-)pedagoog.

De persoonlijk begeleider zorgt voorafgaand aan de start dat de jongere en zijn of haar ouders een startpakket ontvangen met daarin algemene informatie over de werkwijze van Digibende, informatie over de verschillende onderdelen, de vakbegeleiders die zich voorstellen en het programma dat voor de jongere op maat is samengesteld. De persoonlijk begeleider plant voorafgaand aan de start een startgesprek waarin hij of zij zich voorstelt en alle documenten worden besproken. Ook worden hierin de doelen voor de eerste drie weken besproken.

Observatiefase

De observatiefase bestaat uit drie weken waarin de kandidaat de begeleiders en de andere Digibendeleden – zoals de deelnemers zich mogen noemen – leert kennen en bekend raakt met de werkwijze en omgeving. Het is vooral een fase waarin het belangrijk is dat iemand vertrouwd raakt met de omgeving, tot rust komt en zich op zijn of haar gemak gaat voelen.

Evaluatiemomenten

Ouders en deelnemer worden na de observatieperiode uitgenodigd voor een startevaluatie om de start te bespreken maar vooral ook om samen het ontwikkelingsplan op te stellen. De deelnemer wordt hier zelf actief bij betrokken omdat het immers gaat om zijn of haar doelen en ontwikkeling. Naast de startevaluatie wordt – indien van toepassing – ook het ontwikkelingsperspectiefplan van school meegenomen bij de concrete doelstellingen.


Vervolgens worden partijen periodiek uitgenodigd om de voortgang en actuele stand van zaken te bespreken. Hierin wordt samen met de deelnemer geëvalueerd hoe het gaat, of ontwikkeling nog naar wens verloopt en of er zaken moeten worden bijgesteld. Vooraf vindt gestructureerde afstemming af met de praktijkbegeleiders en orthopedagoog.

Begeleiding en ondersteuning

Deelnemers krijgen ondersteuning, coaching en begeleiding van de vakspecialisten in groepjes van 4 tot maximaal 8 tegelijkertijd. Een (ortho-)pedagoog is daarnaast dagelijks gekoppeld aan gemiddeld 15 deelnemers en zal gedurende de dag beschikbaar zijn voor (telefoon-)gesprekken of extra ondersteuning.

Interesse?

Klik hier om een afspraak te maken voor een vrijblijvende intake of neem contact met ons op bij verdere vragen.

Wie ben jij?

Digibende wil je graag ontmoeten. Kom je kennis maken?

Beleef digibende

Bekijk deze foto’s van Digibende.

Scroll naar boven